DE PLANNEN

Het gemeentebestuur van de gemeente Groningen wil de betaald parkeren-zones in de stad Groningen uitbreiden. Het gaat om de wijken Paddepoel, Selwerd, De Hoogte, Coendersborg, De Wijert-Noord, Corpus den Hoorn en delen van de Hoornse Meer. Ook rondom het Oosterhamrikkanaal, De Suikerzijde en het Stadspark wil de gemeente betaald parkeren invoeren.

Het gemeentebestuur kiest er bewust voor om het betaald parkeren in één keer op grote schaal in te voeren. Daarmee wil zij voorkomen dat het parkeerprobleem verplaatst wordt van de ene naar de andere wijk. In het plan staan daarom de wijken opgenomen waar op dit moment klachten zijn over de parkeerdruk - en de wijken waar men in de toekomst klachten over de parkeerdruk verwacht.

Met de maatregelen wil het gemeentebestuur de parkeerdruk omlaag brengen, zodat er minder auto's op straat staan. In straten waar de parkeerdruk laag is, kunnen bewoners dan  weer in hun eigen straat parkeren. De ruimte die vrijkomt door de lagere parkeerdruk moet volgens de gemeente gebruikt worden voor ontspanning en groen.

Begin 2021 komt wethouder Broeksma met het echte voorstel, waarin ook de tarieven voor de nieuwe schil zullen staan. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel, wordt het betaald parkeren in de loop van 2021 ingevoerd.


DRAAGVLAK VOOR DE PLANNEN

De plannen hebben veel impact op een groot deel van de Groningse wijken. Bewoners zullen een parkeervergunning moeten aanvragen en betalen. Het gemeentebestuur geeft aan dat ze een groot draagvlak belangrijk vinden. Volgens hen bestaat er draagvlak voor de wijken waar zij betaald parkeren willen invoeren, omdat er klachten over de parkeerdruk komen uit de wijken. Maar verder kan het gemeentebestuur het draagvlak voor deze plannen niet onderbouwen. De CDA fractie ziet breed draagvlak als een voorwaarde voor de uitbreiding van betaald parkeren.

Het CDA wil daarom graag van u, bewoners van één van de wijken waar betaald parkeren mogelijk wordt ingevoerd, weten hoe u over de invoering van het betaald parkeren denkt. Daarom kunt u op deze website een enquete invullen. Op basis van de resultaten kunnen wij een afgewogen besluit nemen over de mogelijke uitbreiding van betaald parkeren in onze gemeente.

Lees hier de volledige plannen van de Gemeente Groningen.